SYGESIKRINGSGRUPPE 2 / PRIVATE PATIENTER

 

PATIENT I SYGESIKRINGSGRUPPE 2
Vi behandler patienter i sygesikringsgruppe 2.

Vi modtager betaling med mobile pay. 

Som patient i gruppe 2 kan du søge om refusion for en del af udgiften hos din region. Ydelserne er fritaget for moms.

 

PRISER:  
Konsultation 230,00 kr
Hjemmebesøg pris starter ved (afhængig af afstand) 400,00 kr 
Mailkorrespondance 105,00 kr
Telefonkorrespondance 50,00 kr

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle tillægsydelser tillægges ovenstående besøgs- eller konsultationstakster.
 

 

PRIVATE PATIENTER
Patienter, der ikke er omfattet af sygesikringen, skal selv betale for behandling. Det kan være patienter med bopæl udenfor EU/EØS land, værnepligtige samt flygtninge med eller uden opholdstilladelse. Ydelserne er fritaget for moms. 

 

PRISER:  
Konsultation 400 kr.
Hjemmebesøg 700 kr.
Mailkorrespondance 200 kr.
Telefonkorrespondance 150 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle tillægsydelser tillægges ovenstående besøgs eller konsultationstakster.