ATTESTER

Skal du have udfyldt en attest, skal du ringe og bestille tid ved sekretæren.

Her bedes du oplyse, hvilken attest det drejer sig om, således at vi får afsat passende tid til udfyldelse.

En attest (lægeerklæring) er en skriftlig redegørelse for en persons helbredsforhold, deres følger og betydning i specifik sammenhæng. Attesten kan være udfærdiget på et fortrykt formular eller som en friattest skrevet på lægens brevpapir. Da en attest kan påvirke retsforholdet mellem patienten og anden part fx forsikringsselskab eller arbejdsgiver, har Sundhedsstyrelsen fastsat en række regler for udfærdigelse.

 

Honorar for lægens udfærdigelse af attesten afholdes af den, der beder om attesten. I tilfælde af attest i socialemedicinske spørgsmål er det kommunen, ved forsikringsattester er det oftest forsikring- eller pensionsselskabet, i andre tilfælde er det patienten selv.

 

LÆGEATTEST VED SYGEFRAVÆR
Udgifter forbundet med udarbejdelse af en lægeattest ved sygefravær fra arbejdsmarkedet skal ifølge loven, afholdes af arbejdsgiveren, hvis denne har forlangt attesten. Dog er det sådan, at vi opkræver honoraret hos patienten selv, som efterfølgende kan få sit udlæg refunderet af arbejdsgiveren. Vi anbefaler, at anmodning om attesten er skriftlig, således at vi kan udfærdige en attest, der er til mest muligt nytte.

 

PRISER
Kørekort ældre (= generhvervelse af motorattest) 600 kr. + moms
Kørekort yngre (= 1. gangs motorattest)  460 kr. + moms
Pillepas (engelsk) 350 kr. + moms.
Mulighedserklæring  550 kr. + moms.
Uarbejdsdygtighedserklæring 500 kr.+ moms.
Varighedserklæring 450 kr. + moms. 
Værgemålsattest 1.250 kr. + moms.
Fritagelsesattest sele/hjelm 400 kr. + moms.
Ansøgning handicapskilt  350 kr. + moms.
Attest til rejseafbestillingsforsikring 700 kr. + moms.
Diverse attester: Julemærkehjem, au pair, legater. m.v. 350 kr. + 250 kr. pr efterfølgende side,  + moms.
Helbredsattest natarbejde  500 kr + moms 
Frihåndsattest 450 kr. + moms.
FP220 - BT-og lipidattest 950 kr. + moms.
FP300 - begyndelsesattest 1.050 kr. + moms.
FP350 - statusattest til forsikring 1.350 kr. + moms.
FP360 - statusattest nakke/hals 1.350 kr. + moms.
FP401 - nedsat erhvervsevne 1 1.350 kr.+ moms.
FP410 - Funktionsattest 750 kr. + moms.
FP420/30/40/50/60/70/80/90  1.350 kr. + moms.
FP500/510 1.850 kr. + moms.
Attest AR 275 500 kr + moms 
Helbredsattest mhp. adoption 1.550 kr. + moms.
Politiattest 700,00 kr + moms