SYGESIKRINGSGRUPPE 2 / PRIVATE PATIENTER

 

PATIENT I SYGESIKRINGSGRUPPE 2
Vi behandler patienter i sygesikringsgruppe 2.
Vi modtager betaling med mobile pay. 
Som patient i gruppe 2 kan du søge om refusion for en del af udgiften hos din region. 
 
PRISER:  
Konsultation 223,92 kr
Hjemmebesøg pris starter ved (afhængig af afstand) 398,74 kr 
Mailkorrespondance 103,60 kr
Telefonkorrespondance 51,74 kr
Eventuelle tillægsydelser tillægges ovenstående besøgs- eller konsultationstakster.
 
 
PRIVATE PATIENTER
Patienter, der ikke er omfattet af sygesikringen, skal selv betale for behandling. Det kan være patienter med bopæl udenfor EU/EØS land, værnepligtige samt flygtninge med eller uden opholdstilladelse.
 
PRISER:  
Konsultation 400 kr.
Hjemmebesøg 700 kr.
Mailkorrespondance 200 kr.
Telefonkorrespondance 150 kr.
Eventuelle tillægsydelser tillægges ovenstående besøgs eller konsultationstakster.